صنایع ماشین سازی فناوران با تولید دستگاه کارواش بخار و با بهره مندی از اخرین تکنولوژی های موجود توانسته که بیشترین سهم فروش این دستگاه را در داخل کشور و حتی در کشورهای همسایه داشته باشد .

در حال بروزرسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

.